Нашите текущи предложения за работа


Търговец (м/ж) на спедиторски и логистични услуги

Ние също обучаваме! Вдъхновете се от една вълнуваща и разнообразна работа! Търговците за спедиционни и логистични услуги са архитектите на транспорта. Те организират транспортирането, обработката и съхранението на стоки и продават транспортни и логистични услуги, независимо от транспортните средства (камион, самолет, кораб или влак).

Търговците за спедиторски и логистични услуги се наемат предимно от спедиторски фирми и компании в областта на обработването и складирането на товари. В допълнение, те работят в компании, които се занимават с автомобилен, железопътен или морски превоз, както и товарни авиокомпании или колетни и куриерски услуги.

Събудихме ли интереса ви? След това ни изпратете Вашата кандидатура на admin@cleff-spedition.de.

Типични задачи на търговеца на спедиторски и логистични услуги 

 • планиране и организиране на транспортирането на стоки, прехвърляне и съхранение и други логистични услуги в съответствие със съответното законодателство и интересите за опазването на околната среда
 • контролиране и следене на взаимодействието на лицата и институциите, участващи в логистичните вериги
 • използване на възможностите на групирането на пратки към по-големи товарни единици
 • осигуряване на застрахователно покритие
 • спазване на митническите и външнотърговските разпоредби
 • използване на информационни и комуникационни технологии
 • получаване и предоставяне на информация
 • кореспонденция и общуване с чуждестранни бизнес партньори и клиенти на английски и обработване на документи на английски език
 • изясняване изискванията на клиента, съветване и обслужване на клиенти
 • идентифициране и оценка на предлаганите услуги на пазара за транспорт и логистика
 • изчисляване на цените
 • изработване на оферти и подготовка на договори
 • обработват жалби и рекламации на клиенти и инициират уреждане на рекламации
 • изпълняване на платежни транзакции и кореспонденция с длъжници
 • съдействие при определянето на разходите и приходите, както и за търговския контрол,
 • следене на пазара и допринасяне за по-нататъшното развитие на предлагането на услуги на своята компания, подпомагане за изграждането на мрежи за събиране, транспортиране и доставка на товари
 • работа в разработването на логистични концепции

Образование

Обикновено тригодишното  дуално обучение , което се предлага в промишлеността и търговията и е професия, призната съгласно  Закона за професионално обучение  (BBiG). Специално образование не се изисква от закона.

След влизането в сила на Наредбата за професионалното обучение като търговец за спедиционни и логистични услуги, специален акцент е поставен върху съвременните спедиторски и логистични услуги, както и върху информационните технологии, безопасността в товарния транспорт и английския език.

Back to top