ИСТОРИЯ

Основаване на  фирма Cleff през 1951 г. от мореплавателя Херман Клеф.


Ппрез годините от 1951 до 1966 Hermann Cleff Spedition оперира само като компания за морски транспорт. На  01.04.1966 г. управляващият  днес директор Ханс-Гюнтер Тилман се присъединява към компанията. След смъртта на основателя и собственик Херман Клеф през юни 1966 г. тогавашният 24-годишен служител Ханс-Гюнтер Тилман поема управлението на компанията и непрекъснато разширява портфолиото й за услуги и обслужване. 


През август 1969 г. днешният служител с най-дълъг стаж и прокурист Хорст Дитер Ленк започва обучението си като спедитор. През март 1978 г. спедиторската компания е преобразувана в дружество с ограничена отговорност.


През септември 1983 г. настоящият  управляващ директор Теодор Клив започва стажа си като спедитор. През март 1984 г. е назначен опитния спедитор и по-късно прокурист Франк Ланге.


След  1990 г., Spedition Hermann Cleff започва непрекъснато развитие и разширяване на испанския отдел.


Н а 1-ви Август 2009, ние празнувахме 40-та годишнина в нашата компания на Хорст-Дитер Ленк. Разширяване на портфолиото от услуги през 2010 г. чрез поемане на склад от 1000 квадратни метра на Ланщрасе в Мшлхайм ан дер Рур.


От януари 2013 година в портфолиото са добавени допълнителни държави. (DK, SWE, PL, AT, CZ) .


Н а 01 април 2016 г. отбелязахме 50-годишнината в компанията на Ханс-Гюнтер Тилман.

След 47-годишен трудов стаж в компанията Хорст Дитер Ленк се оттегли в заслужена пенсия.

Back to top