Флотът на Hermann Cleff Spedition

cleff-lkw-klein


100 влекач със следното оборудване:  

  • 13,6 м Tautliner, 2,7 м вътрешна височина, 25 до. Полезен товар, XL код, GPS мониторинг
  • 13,6 м Tautliner, 2,7 м вътрешна височина с корито, 25 до. Полезен товар, XL код, GPS мониторинг
  • 13,6 м мега, 3,0 м вътрешна височина, 25 до. Полезен товар, GPS мониторинг
  • 13,6 м хладилна кутия, 23 до. Полезен товар, GPS мониторинг
  • Двойна заетост при заявка
  • ADR оборудване
  • Лични предпазни средства
  • Пломбажно въже
  • Обезопасяване на товари

 

Back to top